Hakkımızda
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 16 Ağustos 1995 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 500.000 TL sermaye ile kurulmuş, faaliyet konusu, sermaye piyasası araçları ile kıymetli madenlerden oluşan portföyün işletilmesi olan bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket Nisan 1996’da halka açılmış olup, fiili dolaşımdaki pay oranı % 67,27’dir.

Şirketin portföyü, Yönetim Kurulu’nca belirlenen performans karşılaştırma ölçütü / eşik değer ile yatırım stratejisi çerçevesinde, 01.01.2013 tarihinden itibaren İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından riskin dağıtılması ilkesi doğrultusunda profesyonel olarak yönetilmektedir.

Şirketin 31.12.2023 tarihi itibariyle net aktif değeri 371.077.542 TL, ana ortağı olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık payı % 28,93’dür. Çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL, kayıtlı sermaye tavanı ise 300.000.000 TL olan ve sektördeki en büyük portföye sahip olan Şirketin 2023 sonu itibari ile Borsa İstanbul’da işlem gören 9 adet menkul kıymet yatırım ortaklığının oluşturduğu sektör içindeki payı % 30,4’tür.
Misyon ve Vizyonumuz
Misyonumuz, Şirketimiz portföyünün mevzuat ve ana sözleşmeye uygun olarak, riskin dağıtılması ilkesi doğrultusunda etkin, tutarlı ve rasyonel bir şekilde profesyonelce yönetilmesi ve Kar Payı Dağıtım Politikamız paralelinde pay sahiplerine yıllar itibariyle düzenli bir temettü gelirinin sağlanmasıdır.

Şirketimizin vizyonu, değişen piyasa şartları paralelinde yatırım stratejisini riski de optimum düzeyde tutacak şekilde güncelleyerek pay sahiplerine düzenli kar payı dağıtımını sağlamak ve bu çerçevede tercih edilen bir kolektif yatırım kuruluşu olmaktır.
Sermaye Artırımları
YIL
ORAN (%)
TUTAR (TL)
KAYNAK
ESKİ SERMAYE (TL)
ARTIRIM SONRASI SERMAYE (TL)
1997
65
325.000
Kar Payı Karşılığı
500.000
 
 
142,42
1.175.000
Nakit
 
2.000.000
1998
75
1.500.000
Kar Payı Karşılığı
2.000.000
 
 
125
2.500.000
Nakit
 
6.000.000
2000
230
13.800.000
Kar Payı Karşılığı
6.000.000
 
 
170
10.200.000
Nakit
 
30.000.000
2006
25
7.500.000
Kar Payı Karşılığı
30.000.000
37.500.000
2007
5
1.875.000
Kar Payı Karşılığı
37.500.000
39.375.000
2008
242
95.287.500
İç Kaynaklar
39.375.000
134.662.500
2012
 
25.936.784
TSKYO ile birleşme
134.662.500
160.599.284
Kar Payı Dağıtımları
YIL
ORAN (%)
DAĞITILAN TUTAR (TL)
AÇIKLAMA
1997
50
250.000
1996 yılı karı
1999
25
1.500.000
1998 yılı karı
2002
20
6.000.000
2001 yılı karı
2003
20
6.000.000
2002 yılı karı
2005
10
3.000.000
2004 yılı karı
2007
5
1.875.000
2006 yılı karı
2008
40
15.750.000
2007 yılı karı
2010
16
21.546.000
2009 yılı karı
2011
16
21.546.000
2010 yılı karı+yedeklerden
2012
16
21.546.000
Yedeklerden
2013
20
32.119.857
2012 yılı karı+yedeklerden
2014
18,7
30.032.066
2013 yılı karı+yedeklerden
2015
18,7
30.032.066
2014 yılı karı+yedeklerden
2016
12,5
20.074.911
2015 yılı karı+yedeklerden
2017
12,5
20.074.911
2016 yılı karı+yedeklerden
2018
18,7
30.032.066
2017 yılı karı+yedeklerden
2019
18,7
30.032.066
2018 yılı karı+yedeklerden
2020
34,3
55.085.554
2019 yılı karı
2021
15,6
25.053.488
2020 yılı karı
2022
25
40.149.821
2021 yılı karı
2023
35
56.209.749
2022 yılı karı
Hakkımızda
Misyon ve Vizyonumuz
Sermaye Artırımları
Kar payı Dağıtımları
 
Yatırımcı İlişkileri
Genel Kurullar
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları
Özel Durum Açıklamaları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Tabloları ve Diğer Bildirimler
İzahnameler
Sirkülerler
Vadeli İşlem Sözleşme İlkeleri
 
Kurumsal Yönetim
Ana Sözleşme ve Kronoloji
Kurumsal Politikalar
Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
 
Finansal Bilgiler
Finansal Raporlar
Yıllık Faaliyet Raporları
Performans Sunum Raporu
Komisyon Bilgileri
 
Duyurular
 
Bilgi Toplum Hizmetleri
 
 
İletişim